Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Ελληνικής γης ανήκει στον Ελληνικό Λαό.

Οι άχρηστοι αμερικάνοι θέλουν τα πετρέλαιά μας και το φυσικό αέριό μας επειδή ο έλεγχος της ενέργειας τους βοηθάει να «κόψουν» περισσότερα δολάρια αλλά και για γεωπολιτικοοικονομικούς λόγους.
Οι προδότες για να αποτρέψουν την επανεθνικοποίηση των ξεπουλημένων έβαλαν ειδικό όρο στον εφαρμοστικό νόμο (άρθρο 2 παράγραφο 7).
Θα τους αφήσουμε;


άρθρο 2 παράγραφο 7 του εφαρμοστικού νόμου
Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να
αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του
δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη
διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου
εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί
κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται
εγγράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις
δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή
του δικαιώματος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger